O nama

Posted on by

Čovjek je inteligentno biće.
Fizički „nosioc“ čovjekove inteligencije je njegov mozak. Mozak definira čovjekovu osobnost, uspješnost, emotivnost i komunikaciju.
Koliko god mozak bio savršen (vidi više), on je vrlo osjetljiv mehanizam u koji treba ulagati.
O kemiji u mozgu ovisi hoćete li biti sretni ili nesretni, koncentrirani ili dekoncentrirani… (vidi više)
O frekvenciji mozga ovisi hoćete li biti uspješni ili neuspješni… (vidi više)

Okolina u kojoj živimo može formirati naš život. (vidi više)

Svi navedeni faktori od nas mogu stvoriti stabilnu zadovoljnu i odgovornu osobu posvećenu stvaranju i pomaganju drugima ili psihički uznemirenu osobu punu problema. (vidi više)

Naša želja je  omogućiti svakom pojedincu da prebaci fokus sa – bolestan sam, loše pamtim, nemam volje… – na ideju usavršavanja mozga, kojom se postižu nebrojene mogućnosti i otvaraju nova vrata u svijet. (vidi više)

Čovjek živi onako kakav je iznutra. Ulaganja u nekretnine, automobile, odjeću i slično – ne donose zadovoljstvo, ako niste ostvarili zadovoljan mozak. Isto tako, ako mislite da će vas nekretnine i automobili usrećiti, prihvatite da morate imati snažan mozak da biste do ostvariti i takve ciljeve.