Poremećaji rada mozga

Posted on by

Ljudski mozak jedini je organ za kojeg doktori i znanstvenici još uvijek nisu u potpunosti otkrili način funkcioniranja i mogućnosti. Unatoč svojoj savršenosti u fukcioniranju i upravljanju cijelim organizmom, dogodi se da se pravilnost tog funkcioniranja naruši. Donosimo najčešće poremećaje koji narušavaju ponašanje čovjeka i na neki način ga zarobljavaju u začarani krug vlastitih misli i načina reagiranja.

poremecaj